Σύντομες πληροφορίες

Εφαρμογή

Στέγνωμα

Επιφανειακό: 1/2 - 1 h Επαναβαφής: 12-24 h

Αραίωση

μόνο με νερό και ανάλογα την χρήση

Απόδοση

ως Primer 25-30 m²/lt
Εργαλεία Εφαρμογής
Πινέλο, Ρολό, Μηχάνημα βαφής Airless, Πιστόλι αέρος
Αποχρώσεις
Διάφανο, γαλακτώδες
Υφή
Mat

Υπολογισμός υλικού

ΥΨΟΣ (m)
ΜΗΚΟΣ (m)
ή
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (m2)
Τεχνικές Προδιαγραφές
TDS 10601 A66 (180.19KB)
SDS 10601 A66 (344.34KB)

PolyFix A66 Ενισχυτικό Πρόσθετο πολλαπλών εφαρμογών

Κωδικός: 10601

Πρόσθετο Ενισχυτικό Ακρυλικό Γαλάκτωμα πολλαπλών χρήσεων.

Δεν πρέπει να λείπει από καμία οικοδομή!

Είναι απαραίτητο όταν θέλουμε κάτι παραπάνω και πάνω από όλα να είμαστε σίγουροι για το αποτέλεσμα.  Ένα γαλάκτωμα ως πρόσμικτο ακόμη και σε ένα πολύ καλό κονίαμα θα το κάνει ακόμα καλύτερο. Δεν πρέπει μόνο να υπερβαίνουμε τις δοσολογίες, γιατί τότε αλλοιώνουμε τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες  του κονιάματος.

  • Πολλαπλές χρήσεις
  • Τέλεια Αδιαβροχοποίηση
  • Μεγάλη απόδοση
  • Ευκολία χρήσης
  • Άριστη πρόσφυση
  • Πολύ Οικονομική τιμή 

Ενισχυτικό γαλάκτωμα ακρυλικής βάσης για πλήθος εφαρμογών. 

Ανάλογα με την χρήση που θέλουμε προτείνεται και η αντίστοιχη αραίωση του. 

Οι πιο συνήθεις χρήσεις είναι σαν αστάρι, κυρίως για καινούργιες επιφάνειες όλων των ειδών σε αραίωση με νερό 1:5

Ως ενισχυτικό σε τσιμεντοκονιάματα και σοβάδες χωρίς αραίωση. 

Ως ενισχυτικό σε στόκους, παρετίνες, κόλλες πλακιδίων σε αραίωση με νερό 1:5 όπου στο διάλυμα προστίθεται η εκάστοτε σκόνη. 

Σε χρώματα πλαστικά και ακρυλικά για βελτίωση των αντοχών τους χωρίς αραίωση και έως 8%. 

Σε έτοιμους σοβάδες χωρίς αραίωση. 

Για μόνωση - αδιαβροχοποίηση επιφανειών όπως σκυρόδεμα, γυψοσανίδες, σοβάς σε αραίωση με νερό έως 1:2.

Προετοιμασία Εφαρμογής

 

 

Ιδανικές συνθήκες εφαρμογής:  Θερμοκρασία: 10°-30°C, Υγρασία: σχετικά χαμηλή.

Προετοιμάζουμε όλες τις επιφάνειες έτσι ώστε να είναι καθαρές απαλλαγμένες από σαθρά, λίπη, άλατα, σκουριές και κάθε είδους υπολείμματα.

1.     Επιχρίσματα και Γυψοσανίδες - προτεινόμενη αραίωση 1 μέρος Polyfix A66 και 5 μέρη νερό.

2.    Σκυροδέματα και Τσιμεντοσανίδες – προτεινόμενη αραίωση 1 μέρος Polyfix A66 και 5 μέρη νερό.

3.    Ως ενισχυτικό σε στόκους, παρετίνες, κόλλες πλακιδίων κλπ – προτεινόμενη αραίωση 1 μέρος Polyfix A66 και 5 μέρη νερό.

4.   Ως ενισχυτικό σε πλαστικά και Ακρυλικά χρώματα – χωρίς αραίωση και έως 8% επί του υλικού προς ενίσχυση.

5.    Μόνωση Αδιαβροχοποίηση επιφανειών – προτεινόμενη αραίωση 1 μέρος Polyfix A66 και 2 μέρη νερό.

6.   Ως ενισχυτικό σε τσιμεντοκονιάματα και σοβάδες - χωρίς αραίωση.

 

 

 

Οδηγίες Εφαρμογής

 

Ανακατεύουμε πολύ καλά το υλικό όπως βρίσκεται στο δοχείο του.

1.        Αραιώνουμε μόνο με νερό.

2.       Ως πρόσμικτο ανακατεύουμε πολύ καλά έως να επιτύχουμε πλήρη ομογενοποίηση των υλικών.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά  - Πληροφορίες

Φυσική κατάσταση

υγρό

Χρώμα

Γαλακτώδες

Οσμή

Χαρακτηριστικό ακρυλικό επιχρίσματος νερού

Σημείο τήξεως/σημείο πήξεως

μη καθορισμένη

Σημείο ζέσεως ή αρχικό σημείο ζέσεως και περιοχή ζέσεως

100 °C

Ευφλεκτότητα

αυτό το υλικό είναι καύσιμη ουσία, ωστόσο δεν

θα αναφλεγεί εύκολα

Ανώτατο και κατώτατο όριο εκρηξιμότητας

μη καθορισμένη

Σημείο ανάφλεξης

>200 °C στους 101,3 kPa

Θερμοκρασία αυτοανάφλεξης

>333 °C (θερμοκρασία αυτανάφλεξης για υγρά

Θερμοκρασία αποσύνθεσης

μη συναφής

pH (τιμή)

7,5 -8,5

Κινηματικό ιξώδες

54 KU

Διαλυτότητα (-τες)

H₂O

Πίεση ατμών

32 hPa στους 25 °C

Πυκνότητα και/ή σχετική πυκνότητα

Πυκνότητα

1.013 gr/cm³

Οδηγία Deco-Paint (2004/42/EC) Την περιεκτικότητα σε ΠOΕ την οποία έχει το προϊόν έτοιμο για χρήση

ΠOΕ περιεκτικότητα: κατά μέγιστο <0,13% = 1,4 g/L εντός των ορίων για την κατηγορία: (η) Συνδετικά Αστάρια – Τύπος Υ (ανώτατο όριο 30 g/l)

Οδηγία περί βιομηχανικών εκπομπών («οδηγία ΒΕ»)

ΠOΕ περιεκτικότητα:         <0,13%

Τιμές Υλικών

Κωδικός Τίτλος Μέγεθος Χρώμα Τιμή Απόδοση/συσκ
σε 1 στρώση
10601008 PolyFix A66 Ενισχυτικό Πρόσθετο πολλαπλών εφαρμογών 0.75 lt Transparent - Διάφανο 6.10 € 20 m²
10601030 PolyFix A66 Ενισχυτικό Πρόσθετο πολλαπλών εφαρμογών 3 lt Transparent - Διάφανο 20.65 € 80 m²
10601100 PolyFix A66 Ενισχυτικό Πρόσθετο πολλαπλών εφαρμογών 10 lt Transparent - Διάφανο 63.40 € 250 m²

* Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. (24%)

Συνδυάζονται με

Στην ίδια κατηγορία

11 ακόμα προϊόντα στην ίδια κατηγορία:
Συγκατάθεση για cookie