Φιλτράρισμα κατά

Χρήση

Χρήση

Επιφάνειες

Επιφάνειες

Ανοδική Υγρασία

Ανοδική είναι η υγρασία που συναντάμε εσωτερικά ή εξωτερικά της τοιχοποιίας και ξεκινά από το έδαφος (πάτωμα) και ανεβαίνει έως τα 1,5 – 2 μέτρα.

Η Ανοδική Υγρασία είναι η σχεδόν κάθετη - προς τα πάνω. Και πραγματοποιείται με την αργή ροή του νερού, μέσα από τα τριχοειδή δίκτυα των πορωδών δομικών υλικών.


Από τον προσδιορισμό της ανοδικής υγρασίας, αντιλαμβανόμαστε πως, αν καταφέρουμε να «σφραγίσουμε» τα τριχοειδή δίκτυα των πορωδών δομικών υλικών, έχουμε ταυτόχρονα εξασφαλίσει και την διακοπή της ανύψωσης του νερού.

Ενεργά φίλτρα

Ειδική Κρέμα Σφράγισης Ανοδικής Υγρασίας.

Μικρός όγκος από μερεμέτια σε σχέση με την καθαίρεση του σοβά και την τοποθέτηση αδιάβροχων κονιαμάτων. Σφραγίζει απόλυτα τις τριχοειδής και δεν επιτρέπει τη διάχυση της υγρασίας. Καταπολεμά το σχηματισμό αλάτων, σαθρών και μυκήτων στην επιφάνεια που θεραπεύει. Πιστοποιημένο με τη μέθοδο CSTC από τριχοειδή ανερχόμενη υγρασία στην τοιχοποιία, από το εργαστήριο Lerm. Η τελική κατάταξη είναι κατηγορίας Α.

Συγκατάθεση για cookie