Σύντομες πληροφορίες

Εφαρμογή

Στέγνωμα

Επιφανειακό:20-40 ' min Επαναβαφής: 4-24 h

Αραίωση

δεν ενδείκνυται

Απόδοση

12 m²/lt
Εργαλεία Εφαρμογής
Πινέλο, Ρολό, Μηχάνημα βαφής Airless, Πιστόλι αέρος
Αποχρώσεις
Διάφανο και αποχρώσεις
Υφή
Silk

Υπολογισμός υλικού

ΥΨΟΣ (m)
ΜΗΚΟΣ (m)
ή
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (m2)
Τεχνικές Προδιαγραφές
TDS 20903 U.V. (196.01KB)
SDS 20903 U.V. (369.09KB)

UV Ελαστικό Βερνίκι Κρούστας

Κωδικός: 20903

Άριστη προστασία από υπεριώδη ακτινοβολία, μεγάλη ελαστικότητα.

  • Επιτρέπει στο ξύλο να «αναπνέει»
  • Μεγάλη ελαστικότητα
  • Δεν «κιτρινίζει»
  • Υψηλή προστασία του ξύλου
  • Άοσμο
  • Φινίρισμα Silk
  • Υψηλή αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία
  • Άριστη Πρόσφυση.
  • Εκατοντάδες αποχρώσεις 

Ελαστικό βερνίκι υδατικής διασποράς με πολύ χαμηλές πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC). 

Απαραίτητο για κάθε εξωτερική ξύλινη επιφάνεια ως τελικό βερνίκι κρούστας. Το προϊόν δημιουργεί ένα ελαστικό φιλμ με πολύ υψηλές αντοχές και φινίρισμα Semi-Gloss. Στην συντήρηση του, επιβάλλεται ελαφρύ τρίψιμο της επιφάνειας (σε αντίθεση με το Βερνίκι Εμποτισμού- Συντηρητικό Trans 389).

Σε καινούργιες επιφάνειες προτείνουμε τοποθέτηση σε μία στρώση από το Βερνίκι Εμποτισμού- Συντηρητικό Trans 389 πριν την εφαρμογή του UV Βερνίκι Ελαστικό Κρούστας.

Κατάλληλο για εξωτερική και εσωτερική χρήση (πχ. κουφώματα εσωτερικά).

Περιέχει ειδικά συντηρητικά και προστατεύει άριστα το ξύλο από μύκητες, σαράκι, μπλε κηλιδώσεις, σάπισμα. 

Ένα υλικό που συνδυάζει : την συντήρηση, με την τελική προστασία δημιουργώντας φιλμ.

 Δεν κιτρινίζει, δεν αλλοιώνει την απόχρωση του ξύλου  δεν αφήνει το ξύλο να μαυρίσει, καθαρίζεται πολύ εύκολα.

Δουλεύεται και απλώνεται πολύ εύκολα.

Μπορεί να χρωματιστεί στο ειδικό μηχάνημα αποχρώσεων. 

Προετοιμασία Εφαρμογής 

Ιδανικές συνθήκες εφαρμογής:  Θερμοκρασία: 10°-35°C, Υγρασία: σχετικά χαμηλή. 

Προετοιμάζουμε όλες τις επιφάνειες έτσι ώστε να είναι καθαρές απαλλαγμένες από σαθρά, λίπη, άλατα, σκουριές και κάθε είδους υπολείμματα. 

1. Σε καινούργιες επιφάνειες τοποθετούμε το TRANS 389 πριν το U.V. Ελαστικό Βερνίκι Ξύλου.

2. Κατόπιν τοποθετούμε το UV Βερνίκι Ελαστικό Ξύλου  σε δύο στρώσεις.

3. Σε παλαιές επιφάνειες επιβάλλεται το καλό τρίψιμο των παλαιών βερνικιών και στην συνέχεια η τοποθέτηση σε δύο στρώσεις από το UV Βερνίκι Ελαστικό Ξύλου.

Οδηγίες Εφαρμογής

 

Ανακατεύουμε πολύ καλά το υλικό όπως βρίσκεται στο δοχείο του.

1. Δεν χρειάζεται αραίωση, το υλικό είναι έτοιμο προς χρήση.

2. Σε χρωματισμένα δοχεία, ανακατεύουμε συχνά το υλικό κατά την διάρκεια της εφαρμογής.  

Τεχνικά Χαρακτηριστικά  - Πληροφορίες

Φυσική κατάσταση

υγρό

Χρώμα

Διάφανο και αποχρώσεις

Οσμή

Χαρακτηριστικό επιχρίσματος νερού

Σημείο τήξεως/σημείο πήξεως

μη καθορισμένη

Σημείο ζέσεως ή αρχικό σημείο ζέσεως και περιοχή ζέσεως

100 °C

Ευφλεκτότητα

αυτό το υλικό είναι καύσιμη ουσία, ωστόσο δεν

θα αναφλεγεί εύκολα

Ανώτατο και κατώτατο όριο εκρηξιμότητας

μη καθορισμένη

Σημείο ανάφλεξης

>200 °C στους 101,3 kPa

Θερμοκρασία αυτοανάφλεξης

>333 °C (θερμοκρασία αυτανάφλεξης για υγρά και αέρια)

Θερμοκρασία αποσύνθεσης

μη συναφής

pH (τιμή)

8,2 ±5%

Κινηματικό ιξώδες

10,7 sec

Διαλυτότητα (-τες)

μη καθορισμένη

Πυκνότητα

1,017 gr/cm³

Οδηγία Deco-Paint (2004/42/EC) Την περιεκτικότητα σε ΠOΕ την οποία έχει το προϊόν έτοιμο για χρήση

ΠOΕ περιεκτικότητα: κατά μέγιστο <5,55% = 56 g/L εντός των ορίων για την κατηγορία:

(ε) Εσωτερικής/εξωτερικής χρήσης βερνίκια και προϊόντα χρώσης ξύλου για τελειώματα, συμπεριλαμβανόμενων των αδιαφανών προϊόντων χρώσης ξύλου

– Τύπος Υ (ανώτατο όριο 130 g/l)

Μικρές Συμβουλές 

Κουφώματα καινούργια για τα οποία επιθυμείτε τελικό αποτέλεσμα σε αποχρώσεις όπως πράσινο, μπλε, κόκκινο κλπ, και σαν καθιερωμένη λύση θα τα βάφατε με μία ριπολίνη διαλυτικού ή νερού, μπορείτε να τα προστατεύσετε με το Βερνίκι Εμποτισμού- Συντηρητικό Trans 389 επιλέγοντας απόχρωση από τα χρωματολόγιά μας και ταυτόχρονα να πολλαπλασιάσετε τον χρόνο του αποτελέσματος της βαφής σας χωρίς να αντιμετωπίσετε ποτέ σκασίματα, αποφλοιώσεις, αλλοίωση της απόχρωσης κλπ και αποφεύγοντας το επίπονο τρίψιμο σε περίπτωση επαναβαφής. Η οπτική διαφορά προκύπτει μόνον από μικρή απόσταση (1m) όπου φαίνονται τα νερά του ξύλου, από μεγαλύτερη απόσταση η επιφάνεια φαίνεται όπως η βαμμένη με χρώμα (ριπολίνη).

Αν επιθυμείτε να έχετε φινίρισμα με βερνίκι κρούστας χρωματίστε στην απόχρωση της αρεσκείας σας με μία στρώση από το Βερνίκι Εμποτισμού- Συντηρητικό Trans 389 και στην συνέχεια τοποθετήστε δύο στρώσεις άχρωμο U.V. Ελαστικό Βερνίκι Ξύλου. 

Τέλος να σας υπενθυμίσουμε πως κάποιες όψεις της κατασκευής σας μπορεί να χρειάζονται συχνότερα συντήρηση από κάποιες άλλες, π.χ. σημεία τα οποία πιάνουν πάγο, βρέχονται συχνότερα ή τα χτυπά διαρκώς ο ήλιος. 

 Οδηγίες Ασφαλούς Χρήσης

Στοιχεία επισήμανσης:

Κανονισμός Νº1272/2008 (CLP):     

Δηλώσεις επικινδυνότητας:

Άνευ αντικειμένου

Δηλώσεις προφυλάξεων:

P101 Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.

P102 Μακριά από παιδιά.

P501 Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε εγκαταστάσεις βιομηχανικής καύσης.

Συμπληρωματικές πληροφορίες κινδύνου

EUH208 Περιέχει μάζα αντίδρασης από: 5-χλωρο-2-μεθυλο-4-ισοθειαζολιν-3-όνη [αριθ. ΕΚ 247-500-7] και 2-μεθυλ-2H-ισοθειαζολ-3-όνη [αριθ. ΕΚ 220-239-6] CMIT/MIT (3:1), 1,2-βενζοϊσοθειαζολ-3(2H)-όνη. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

EUH210 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Τιμές Υλικών

Κωδικός Τίτλος Μέγεθος Χρώμα Τιμή Απόδοση/συσκ
σε 1 στρώση
20903008 UV Βερνίκι Ελαστικό κρούστας 0.75 lt Transparent - Διάφανο 14.95 € 9 m²
20903030 UV Βερνίκι Ελαστικό κρούστας 3 lt Transparent - Διάφανο 57.00 € 36 m²

* Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. (24%)

Στην ίδια κατηγορία

1 ακόμη προϊόν στην ίδια κατηγορία:
Συγκατάθεση για cookie