Σύντομες πληροφορίες

Εφαρμογή

Στέγνωμα

Επιφανειακό:20-40' min Επαναβαφής: 12-24 h

Αραίωση

δεν ενδείκνυται

Απόδοση

12 m²/lt
Εργαλεία Εφαρμογής
πινέλο, ρολό, airless, πιστόλι αέρος
Αποχρώσεις
διάφανο και αποχρώσεις
Υφή
Satin

Υπολογισμός υλικού

ΥΨΟΣ (m)
ΜΗΚΟΣ (m)
ή
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (m2)
Τεχνικές Προδιαγραφές
TDS TRANS 389 (201.17KB)
SDS TRANS 389 (370.56KB)

TRANS 389 Βερνίκι Εμποτισμού - Συντήρησης

Κωδικός: 20901

Βερνίκι Εμποτισμού-Συντήρησης Ξύλινων Εξωτερικών επιφανειών.

  • 10ετής εγγύηση!
  • Απόλυτη προστασία
  • Άριστη Αδιαβροχοποίηση
  • Δεν σκάει δεν ξεφλουδίζει
  • Συντηρεί το ξύλο
  • Λειτουργεί και σαν τελικό βερνίκι προστασίας
  • Ευκολία επαναβαφής
  • Αντικαθιστά τα teak oil και deck oil
  • Εκατοντάδες αποχρώσεις

Η απόλυτη προστασία σε κάθε εξωτερική ξύλινη επιφάνεια. Εγγύηση αποτελέσματος!

Υδατικής διασποράς βερνίκι εμποτισμού εμπλουτισμένο με συστατικά για να συντηρεί το ξύλο. Κατάλληλο για κάθε εξωτερική ξύλινη επιφάνεια που επιθυμούμε την μέγιστη προστασία: ντεκ, πέργκολες, ζαρντινιέρες, παράθυρα, έπιπλα εξωτερικού χώρου κλπ.  Αντικαθιστά την εφαρμογή με teak oil και 3πλασιαζει τον χρόνο προστασίας των επιφανειών σας.

Βερνίκι εμποτισμού εμπλουτισμένο με συστατικά για να συντηρεί το ξύλο, υδατικής διασποράς με πολύ χαμηλές πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC). 

Είναι ένα προϊόν τελευταίας γενιάς, πολύ εξελιγμένης τεχνολογίας, ανώτερο από όσα κυκλοφορούν έως σήμερα, με άριστες ιδιότητες που γίνονται αντιληπτές από την αρχή της επαφής σας με αυτό. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν τελευταία στρώση χωρίς άλλο βερνίκι από πάνω, την οποία λύση και συνιστούμε. 

Ένα υλικό που συνδυάζει : την συντήρηση, την αλλαγή απόχρωσης και την μέγιστη τελική προστασία. 

Δεν σκάει κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες. Δεν κιτρινίζει, δεν αφήνει το ξύλο να μαυρίσει, ακόμα και όταν αυτό είναι συνέχεια σε νερό. Είναι πολύ εύκολο στη χρήση και έχει πολύ εύκολη επαναβαφή, αφού το μόνο που χρειάζεται το ξύλο είναι καθάρισμα από σκόνες λάδια κ.λπ.. Κατάλληλο για όλα τα είδη ξύλου, και όλες τις χρήσεις, αφού μπορεί να αντικαταστήσει και το teak oil με τουλάχιστον τον τριπλάσιο χρόνο ζωής. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί πάνω από άλλα βερνίκια εμποτισμού διαλύτου ή νερού. Δίνει στο ξύλο μια ελαφρώς σατινέ όψη. Μπορεί να χρωματιστεί στο ειδικό μηχάνημα αποχρώσεων.

Προετοιμασία Εφαρμογής 

Ιδανικές συνθήκες εφαρμογής:  Θερμοκρασία: 10°-35°C, Υγρασία: σχετικά χαμηλή. 

Προετοιμάζουμε όλες τις επιφάνειες έτσι ώστε να είναι καθαρές απαλλαγμένες από σαθρά, λίπη, άλατα, σκουριές και κάθε είδους υπολείμματα. 

1. Τοποθετούμε το TRANS 389 σε δύο έως τρεις στρώσεις όταν αφορά καινούργια επιφάνεια, χωρίς να χρειάζεται πρόσθετα υλικά για προστασία.

2. Σε περίπτωση αλλαγής απόχρωσης της επιφάνειας, τοποθετούμε μία στρώση το έγχρωμο βερνίκι και μία – δύο στρώσεις το άχρωμο. 

3. Τοποθετούμε το TRANS 389 σε μία στρώση όταν αφορά συντήρηση.

Οδηγίες Εφαρμογής 

Ανακατεύουμε πολύ καλά το υλικό όπως βρίσκεται στο δοχείο του.

1. Δεν χρειάζεται αραίωση, το υλικό είναι έτοιμο προς χρήση.

2. Σε χρωματισμένα δοχεία, ανακατεύουμε συχνά το υλικό κατά την διάρκεια της εφαρμογής.  

Τεχνικά Χαρακτηριστικά  - Πληροφορίες

Φυσική κατάσταση

υγρό

Χρώμα

Διάφανο και αποχρώσεις

Οσμή

Χαρακτηριστικό επιχρίσματος νερού

Σημείο τήξεως/σημείο πήξεως

μη καθορισμένη

Σημείο ζέσεως ή αρχικό σημείο ζέσεως και περιοχή ζέσεως

100 °C

Ευφλεκτότητα

αυτό το υλικό είναι καύσιμη ουσία, ωστόσο δεν

θα αναφλεγεί εύκολα

Ανώτατο και κατώτατο όριο εκρηξιμότητας

μη καθορισμένη

Σημείο ανάφλεξης

>200 °C στους 101,3 kPa

Θερμοκρασία αυτοανάφλεξης

>333 °C (θερμοκρασία αυτανάφλεξης για υγρά και αέρια)

Θερμοκρασία αποσύνθεσης

μη συναφής

pH (τιμή)

8,2 ±5%

Κινηματικό ιξώδες

10,7 sec

Διαλυτότητα (-τες)

μη καθορισμένη

Πυκνότητα

1,017 gr/cm³

Οδηγία Deco-Paint (2004/42/EC) Την περιεκτικότητα σε ΠOΕ την οποία έχει το προϊόν έτοιμο για χρήση

ΠOΕ περιεκτικότητα: κατά μέγιστο <5,55% = 56 g/L εντός των ορίων για την κατηγορία:

(ε) Εσωτερικής/εξωτερικής χρήσης βερνίκια και προϊόντα χρώσης ξύλου για τελειώματα, συμπεριλαμβανόμενων των αδιαφανών προϊόντων χρώσης ξύλου

– Τύπος Υ (ανώτατο όριο 130 g/l)

Μικρές Συμβουλές 

Κουφώματα, πέργκολες κλπ,  καινούργια για τα οποία επιθυμείτε τελικό αποτέλεσμα σε αποχρώσεις όπως πράσινο, μπλε, κόκκινο κλπ, και σαν καθιερωμένη λύση θα τα βάφατε με μία ριπολίνη διαλυτικού ή νερού, μπορείτε να τα προστατεύσετε με το Βερνίκι Εμποτισμού- Συντηρητικό Trans 389 επιλέγοντας απόχρωση από τα χρωματολόγια μας και ταυτόχρονα να πολλαπλασιάσετε τον χρόνο του αποτελέσματος της βαφής σας χωρίς να αντιμετωπίσετε ποτέ σκασίματα, αποφλοιώσεις, αλλοίωση της απόχρωσης κλπ και αποφεύγοντας το επίπονο τρίψιμο σε περίπτωση επαναβαφής. Η οπτική διαφορά προκύπτει μόνον από μικρή απόσταση (1m) όπου φαίνονται τα νερά του ξύλου, από μεγαλύτερη απόσταση η επιφάνεια φαίνεται όπως η βαμμένη με χρώμα (ριπολίνη).

Επίσης προ-βαμμένα κουφώματα μπορείτε να τα συντηρήσετε όταν προκύψει ανάγκη συντήρησης με το Βερνίκι Εμποτισμού- Συντηρητικό Trans 389 απολαμβάνοντας όλα τα πλεονεκτήματα του υλικού (απόλυτη και μακροχρόνια προστασία).

Τέλος να σας υπενθυμίσουμε πως κάποιες όψεις της κατασκευής σας μπορεί να χρειάζονται συχνότερα συντήρηση από κάποιες άλλες, π.χ. σημεία τα οποία πιάνουν πάγο, βρέχονται συχνότερα ή τα χτυπά διαρκώς ο ήλιος.

 Οδηγίες Ασφαλούς Χρήσης

Στοιχεία επισήμανσης:

Κανονισμός Νº1272/2008 (CLP):     

Δηλώσεις επικινδυνότητας:

Άνευ αντικειμένου

Δηλώσεις προφυλάξεων:

P101 Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.

P102 Μακριά από παιδιά.

P501 Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε εγκαταστάσεις βιομηχανικής καύσης.

Συμπληρωματικές πληροφορίες κινδύνου

EUH208 Περιέχει μάζα αντίδρασης από: 5-χλωρο-2-μεθυλο-4-ισοθειαζολιν-3-όνη [αριθ. ΕΚ 247-500-7] και 2-μεθυλ-2H-ισοθειαζολ-3-όνη [αριθ. ΕΚ 220-239-6] CMIT/MIT (3:1), 1,2-βενζοϊσοθειαζολ-3(2H)-όνη. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

EUH210 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Κωδικός Τίτλος Μέγεθος Χρώμα Τιμή Απόδοση/συσκ
σε 1 στρώση
20901008
Trans 389 Βερνίκι Εμποτισμού-Συντήρησης
0.75 lt
Transparent - Διάφανο
11.70 €
9 m²
20901030
Trans 389 Βερνίκι Εμποτισμού-Συντήρησης
3 lt
Transparent - Διάφανο
43.25 €
36
  m²
 20901100
Trans 389 Βερνίκι Εμποτισμού-Συντήρησης
 10 lt
 Transparent - Διάφανο
 138.70
120 
 20902008
Trans 389 Βερνίκι Εμποτισμού-Συντήρησης
 0.75 lt
 Αποχρώσεις
 15.00
 9 m²
 20902030
Trans 389 Βερνίκι Εμποτισμού-Συντήρησης
 3 lt
 Αποχρώσεις
 55.25
36 m² 

* Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α (24%)

Στην ίδια κατηγορία

1 ακόμη προϊόν στην ίδια κατηγορία:
Συγκατάθεση για cookie