Σύντομες πληροφορίες

Εφαρμογή

Στέγνωμα

Επιφανειακό:10-20' min Επαναβαφής: 45' - 60'

Αραίωση

δεν απαιτείται

Απόδοση

12m²/l
Εργαλεία Εφαρμογής
Σπάτουλα, σφουγγάρι, πινέλο, ρολό, μηχάνημα βαφής Airless, πιστόλι αέρος
Αποχρώσεις
Διάφανο
Υφή
Mat

Υπολογισμός υλικού

ΥΨΟΣ (m)
ΜΗΚΟΣ (m)
ή
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (m2)
Τεχνικές Προδιαγραφές
TDS 20912 SEALER (168.2KB)
SDS 20912 SEALER (371.98KB)
  • Χωρίς απόθεμα

Sealer: Διάφανο γεμιστικό ξύλινων επιφανειών

Κωδικός: 20912

Sealer : Διάφανο γεμιστικό ξύλινων επιφανειών.

Γιατί να χρησιμοποιήσω sealer πριν το βερνίκι;

Οι ξύλινες επιφάνειες, ακόμη και μετά από πολύ καλό τρίψιμο, έχουν πόρους οι οποίοι αν προσπαθήσουμε να γεμιστούν με επιπλέον στρώσεις βερνικιού δεν θα μας προσφέρουν το ίδιο οικονομικό και αισθητικό αποτέλεσμα. Επιπλέον, μετά την βαφή, το πέρασμα με sealer  σε δύο στρώσεις μας δίνει την δυνατότητα εύκολου και σωστού τριψίματος χωρίς να τραυματίσουμε την απόχρωση. Τέλος το sealer στεγνώνει άμεσα και τρίβεται πολύ εύκολα σε αντίθεση με το τελικό βερνίκι.

Ειδικό Διάφανο Γεμιστικό Sealer υδατικής διασποράς που αντικαθιστά πλήρως τα συμβατικά του διαλυτικού.

Κατάλληλο για κάθε ξύλινη επιφάνεια που επιθυμούμε να την επεξεργαστούμε σαν έπιπλο ή δάπεδο.

Ιδανικό και για ξύλινα πατώματα, «γεμίζει» άριστα το ξύλο προσφέροντας ευκολία εφαρμογής και με σπάτουλα. Για τους επαγγελματίες στα πατώματα προσφέρεται και σε μορφή gel.

Πρόσθετη ευκολία η υδατική του βάση δεν έχει οσμή, με αποτέλεσμα την δυνατότητα εφαρμογής της σε κατοικημένους χώρους χωρίς την δημιουργία των γνωστών προβλημάτων.

Ιδανική για εφαρμογές σε παιδικούς χώρους: πατώματα, ξύλινα παιχνίδια, ξύλινα έπιπλα κλπ.

Τρίβεται πολύ εύκολα. Στεγνώνει άμεσα (εντός 20').

Για τον ιδιώτη δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για απλές, άμεσες και πολύ εύκολες στην χρήση δυνατότητες επισκευής και ανανέωσης των επίπλων του και όχι μόνο. 

Προετοιμασία Εφαρμογής

 

 

Ιδανικές συνθήκες εφαρμογής:  Θερμοκρασία: 10°-30°C, Υγρασία: σχετικά χαμηλή.

Προετοιμάζουμε όλες τις επιφάνειες έτσι ώστε να είναι καθαρές απαλλαγμένες από σαθρά, λίπη, άλατα, σκουριές και κάθε είδους υπολείμματα.

Τοποθετούμε το  Sealer σε μία ή δύο στρώσεις, ανάλογα με το ποιόν της επιφάνειας και το αποτέλεσμα που επιθυμούμε να επιτύχουμε.

 

Οδηγίες Εφαρμογής

 

 

Ανακατεύουμε πολύ καλά το υλικό όπως βρίσκεται στο δοχείο του..

1.    Δεν χρειάζεται αραίωση, το υλικό είναι έτοιμο προς χρήση.

2.   Η επόμενη στρώση (sealer ή τελικό βερνίκι) μπορεί να εφαρμοστεί μετά την πάροδο 2h.

Τρίβουμε με Νο 150-320 τύπου Free Cut

 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά  - Πληροφορίες

Φυσική κατάσταση

υγρό

Χρώμα

Διάφανο και αποχρώσεις

Οσμή

Χαρακτηριστικό επιχρίσματος νερού

Σημείο τήξεως/σημείο πήξεως

μη καθορισμένη

Σημείο ζέσεως ή αρχικό σημείο ζέσεως και περιοχή ζέσεως

100 °C

Ευφλεκτότητα

αυτό το υλικό είναι καύσιμη ουσία, ωστόσο δεν

θα αναφλεγεί εύκολα

Ανώτατο και κατώτατο όριο εκρηξιμότητας

μη καθορισμένη

Σημείο ανάφλεξης

>200 °C στους 101,3 kPa

Θερμοκρασία αυτοανάφλεξης

>333 °C (θερμοκρασία αυτανάφλεξης για υγρά και αέρια)

Θερμοκρασία αποσύνθεσης

μη συναφής

pH (τιμή)

8,2 ±5%

Κινηματικό ιξώδες

10,7 sec

Διαλυτότητα (-τες)

μη καθορισμένη

Πίεση ατμών

32 hPa στους 25 °C

Πυκνότητα και/ή σχετική πυκνότητα

Πυκνότητα

1,017 gr/cm³

Σχετική πυκνότητα ατμών

δεν διατίθενται πληροφορίες για τη συγκεκριμένη ιδιότητα

Χαρακτηριστικά σωματιδίων

μη συναφής (υγρό)

Οδηγία Deco-Paint (2004/42/EC) Την περιεκτικότητα σε ΠOΕ την οποία έχει το προϊόν έτοιμο για χρήση

ΠOΕ περιεκτικότητα: κατά μέγιστο <5,55% = 56 g/L εντός των ορίων για την κατηγορία: (ε) Εσωτερικής/εξωτερικής χρήσης βερνίκια και προϊόντα χρώσης ξύλου για τελειώματα, συμπεριλαμβανόμενων των αδιαφανών προϊόντων χρώσης ξύλου– Τύπος Υ (ανώτατο όριο 130 g/l)

 

Οδηγία περί βιομηχανικών εκπομπών («οδηγία ΒΕ»)

ΠOΕ περιεκτικότητα:   <5,6%

Μικρές Συμβουλές

 

 

Τρίβετε την ξύλινη επιφάνεια για να την προετοιμάσετε για την βαφή (προαιρετικά) και το υπόστρωμα – Sealer.  Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ψιλοστοκάρετε για να καλύψετε ατέλειες της επιφάνειας, μπορείτε να κρατήσετε τα πριονίδια που δημιουργήθηκαν από το τρίψιμο και να δημιουργήσετε τον δικό σας στόκο, αναμειγνύοντάς τα με το Sealer. Εφόσον τελειώσετε από το ψιλοστοκάρισμα, τρίβετε ελαφριά και επιχρίετε δύο ή και περισσότερες στρώσεις Sealer, μέχρι οι πόροι του ξύλου να «γεμίσουν» εντελώς. Στην συνέχεια τοποθετείτε το τελικό βερνίκι επιπλοποιίας.

 

 

 

Οδηγίες Ασφαλούς Χρήσης

 

Στοιχεία επισήμανσης:

Κανονισμός Νº1272/2008 (CLP):                                                 

Δηλώσεις επικινδυνότητας:

Άνευ αντικειμένου

 

 

 

Δηλώσεις προφυλάξεων:

P101                                           Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.

P102                                           Μακριά από παιδιά.

P501                                           Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε εγκαταστάσεις βιομηχανικής καύσης.

 

Συμπληρωματικές πληροφορίες κινδύνου

EUH208 Περιέχει μάζα αντίδρασης από: 5-χλωρο-2-μεθυλο-4-ισοθειαζολιν-3-όνη [αριθ. ΕΚ 247-500-7] και 2-μεθυλ-2H-ισοθειαζολ-3-όνη [αριθ. ΕΚ 220-239-6] CMIT/MIT (3:1), 1,2-βενζοϊσοθειαζολ-3(2H)-όνη. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

EUH210  Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Τιμές Υλικών

Κωδικός Τίτλος Μέγεθος Χρώμα Τιμή
20912008 Sealer 0.75 lt Transparent - Διάφανο 10.50 €
20912030 Sealer 3 lt Transparent - Διάφανο 40.00 €

* Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. (24%)

Συνδυάζονται με

Στην ίδια κατηγορία

4 ακόμα προϊόντα στην ίδια κατηγορία:
Συγκατάθεση για cookie