Σύντομες πληροφορίες

Εφαρμογή

Στέγνωμα

2 ώρες

Αραίωση

Δεν χρειάζεται αραίωση

Απόδοση

Εργαλεία Εφαρμογής
Σφουγγάρι, πινέλο, ρολό, μηχάνημα βαφής Airless, πιστόλι αέρος
Αποχρώσεις
Διάφανο και αποχρώσεις
Υφή
Mat

Υπολογισμός υλικού

ΥΨΟΣ (m)
ΜΗΚΟΣ (m)
ή
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (m2)
Τεχνικές Προδιαγραφές
TDS 20911 ΒΑΦΗ (188.01KB)
SDS 20911 ΒΑΦΗ (372.44KB)

Βαφή για την αλλαγή απόχρωσης ξύλινων επιφανειών

Κωδικός: 20911008

Γιατί να χρησιμοποιήσω βαφή και να μην χρωματίσω το ίδιο το βερνίκι;

Για την αλλαγή απόχρωσης μιας ξύλινης καινούργιας επιφάνειας, και για να λάβετε το πλέον καλαίσθητο αποτέλεσμα προτείνουμε την βαφή η οποία θα σας δώσει μία ομοιόμορφη απόχρωση στο ξύλο, αφήνοντας τα νερά αυτού να αναδειχθούν, χωρίς να λάβετε αντιαισθητικές διχρωμίες που είναι πολύ εύκολο να  δημιουργηθούν όταν το τελικό βερνίκι είναι χρωματισμένο (στα διπλά περάσματα).
Επιπλέον κάθε πιθανή φθορά στο τελικό βερνίκι κατά το πέρασμα του χρόνου, όταν αυτό είναι διάφανο,
δεν φαίνεται ιδιαίτερα έντονα, σε αντίθεση με ένα έγχρωμο τελικό βερνίκι που και η μικρότερη γρατζουνιά δημιουργεί αντιαισθητικό αποτέλεσμα.

Γιατί να το προτιμήσετε :

  • Άοσμο
  • Άριστο αισθητικό αποτέλεσμα
  • Ομοιόμορφη απόχρωση 
  • Εκατοντάδες αποχρώσεις
  • Οικονομικό

Ειδική βαφή υδατικής διασποράς που αντικαθιστά πλήρως τις συμβατικές του διαλυτικού.

- Κατάλληλη για κάθε ξύλινη επιφάνεια που επιθυμούμε να αλλάξουμε την απόχρωσή της. Διεισδύει στο ξύλο δίνοντας ένα ομοιόμορφο χρώμα.
- Ιδανική για ξύλινα πατώματα, ευκολία στην χρήση (δεν απορροφάτε αμέσως, δίνοντας στον επαγγελματία την ευκολία χρόνου για την επίτευξη ομοιόμορφου αισθητικού αποτελέσματος.
- Πρόσθετη ευκολία η υδατική της βάση δεν έχει οσμή, με αποτέλεσμα την δυνατότητα εφαρμογής της σε κατοικημένους χώρους χωρίς την δημιουργία των γνωστών προβλημάτων.
- Ιδανική για εφαρμογές σε παιδικούς χώρους: πατώματα, ξύλινα παιχνίδια, ξύλινα έπιπλα κλπ.
- Για τον ιδιώτη δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για απλές, άμεσες και πολύ εύκολες στην χρήση δυνατότητες
επισκευής και ανανέωσης των επίπλων του και όχι μόνο.

- Χρωματίζεται σε εκατοντάδες αποχρώσεις.  Πρόσθετη ευκολία η ήπια οσμή, ενώ παράλληλα έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε V.O.C. με αποτέλεσμα την δυνατότητα εφαρμογής της σε κατοικημένους χώρους χωρίς την δημιουργία των γνωστών προβλημάτων.

Προετοιμασία Εφαρμογής

 

 

Ιδανικές συνθήκες εφαρμογής:  Θερμοκρασία: 10°-30°C, Υγρασία: σχετικά χαμηλή.

Προετοιμάζουμε όλες τις επιφάνειες έτσι ώστε να είναι καθαρές απαλλαγμένες από σαθρά, λίπη, άλατα, σκουριές και κάθε είδους υπολείμματα.

Τοποθετούμε την  Βαφή σε μία ή δύο στρώσεις, ανάλογα με το ποιόν της επιφάνειας και το αποτέλεσμα που επιθυμούμε να επιτύχουμε.

 

 

Οδηγίες Εφαρμογής

 

 

Ανακατεύουμε πολύ καλά το υλικό όπως βρίσκεται στο δοχείο του..

1.         Δεν χρειάζεται αραίωση, το υλικό είναι έτοιμο προς χρήση.

2.        Η επόμενη στρώση (Βαφή ή τελικό βερνίκι) μπορεί να εφαρμοστεί μετά την πάροδο 2h.

Τρίβουμε με Νο 150-320 τύπου Free Cut

 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά  - Πληροφορίες

Φυσική κατάσταση

υγρό

Χρώμα

Διάφανο και αποχρώσεις

Οσμή

Χαρακτηριστικό επιχρίσματος νερού

Σημείο τήξεως/σημείο πήξεως

μη καθορισμένη

Σημείο ζέσεως ή αρχικό σημείο ζέσεως και περιοχή ζέσεως

100 °C

Ευφλεκτότητα

αυτό το υλικό είναι καύσιμη ουσία, ωστόσο δεν

θα αναφλεγεί εύκολα

Ανώτατο και κατώτατο όριο εκρηξιμότητας

μη καθορισμένη

Σημείο ανάφλεξης

>200 °C στους 101,3 kPa

Θερμοκρασία αυτοανάφλεξης

>333 °C (θερμοκρασία αυτανάφλεξης για υγρά και αέρια)

Θερμοκρασία αποσύνθεσης

μη συναφής

pH (τιμή)

8,2 ±5%

Κινηματικό ιξώδες

10,7 sec

Διαλυτότητα (-τες)

μη καθορισμένη

Πίεση ατμών

32 hPa στους 25 °C

Πυκνότητα και/ή σχετική πυκνότητα

Πυκνότητα

1,017 gr/cm³

Οδηγία Deco-Paint (2004/42/EC) Την περιεκτικότητα σε ΠOΕ την οποία έχει το προϊόν έτοιμο για χρήση

ΠOΕ περιεκτικότητα: κατά μέγιστο <5,55% = 56 g/L εντός των ορίων για την κατηγορία: (ε) Εσωτερικής/εξωτερικής χρήσης βερνίκια και προϊόντα χρώσης ξύλου για τελειώματα, συμπεριλαμβανόμενων των αδιαφανών προϊόντων χρώσης ξύλου– Τύπος Υ (ανώτατο όριο 130 g/l)

 

Οδηγία περί βιομηχανικών εκπομπών («οδηγία ΒΕ»)

ΠOΕ περιεκτικότητα:   <5,6%

Μικρές Συμβουλές

 

 

Κατά την διαδικασία της βαφής καλό είναι να έχετε δίπλα σας ένα παλιό, καθαρό πανί, λίγο νωπό, και να «μαζεύετε» το χρώμα. Εφόσον στεγνώσει η βαφή, επιχρίετε δύο ή και περισσότερες στρώσεις Quality in Life Sealer μέχρι οι πόροι του ξύλου να «γεμίσουν» εντελώς και τρίβετε ελαφριά. Στην συνέχεια τοποθετείτε το τελικό βερνίκι.

 

 

 

Οδηγίες Ασφαλούς Χρήσης

 

Στοιχεία επισήμανσης:

Κανονισμός Νº1272/2008 (CLP):                                                 

Δηλώσεις επικινδυνότητας:

Άνευ αντικειμένου

 

 

 

Δηλώσεις προφυλάξεων:

P101                                           Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.

P102                                           Μακριά από παιδιά.

P501                                           Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε εγκαταστάσεις βιομηχανικής καύσης.

 

Συμπληρωματικές πληροφορίες κινδύνου

EUH208 Περιέχει μάζα αντίδρασης από: 5-χλωρο-2-μεθυλο-4-ισοθειαζολιν-3-όνη [αριθ. ΕΚ 247-500-7] και 2-μεθυλ-2H-ισοθειαζολ-3-όνη [αριθ. ΕΚ 220-239-6] CMIT/MIT (3:1),

             1,2-βενζοϊσοθειαζολ-3(2H)-όνη. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

EUH210  Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Τιμές Υλικών

Κωδικός Τίτλος Μέγεθος Χρώμα Τιμή
20911008 Βαφή 0.75 lt Transparent - Διάφανο 7.35 €
20911030 Βαφή 3 lt Transparent - Διάφανο 25.00 €

* Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. (24%)

Στην ίδια κατηγορία

4 ακόμα προϊόντα στην ίδια κατηγορία: