Κάθε εργασία, όσο και κάθε προϊόν, για να μας δώσει το καλύτερο επιθυμητό αποτέλεσμα, χρειάζεται και την κατάλληλη ή πολλές φορές απαραίτητη προετοιμασία - προεργασία

PolyFix A66 Ενισχυτικό Πρόσθετο πολλαπλών εφαρμογών

PolyFix A66 Ενισχυτικό Πρόσθετο πολλαπλών εφαρμογών

Πρόσθετο Ενισχυτικό Ακρυλικό Γαλάκτωμα πολλαπλών χρήσεων

  • Σχεδόν μηδενικό V.O.C.
  • Υδατικής Διασποράς
  • Πολλαπλές χρήσεις
  • Τέλεια Αδιαβροχοποίηση
  • Μεγάλη απόδοση
  • Ευκολία χρήσης
  • Άριστη πρόσφυση
  • Πολύ Οικονομική τιμή

 

Απόδοση: 40 m2/l

Δεν πρέπει να λείπει από καμία οικοδομή!

Είναι απαραίτητο όταν θέλουμε κάτι παραπάνω και πάνω από όλα να είμαστε σίγουροι για το αποτέλεσμα. Ένα γαλάκτωμα ως πρόσμικτο ακόμη και σε ένα πολύ καλό κονίαμα θα το κάνει ακόμα καλύτερο. Δεν πρέπει μόνο να υπερβαίνουμε τις δοσολογίες, γιατί τότε αλλοιώνουμε τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες του κονιάματος.

Ενισχυτικό γαλάκτωμα ακρυλικής βάσης για πλήθος εφαρμογών.

Ανάλογα με την χρήση που θέλουμε προτείνεται και η αντίστοιχη αραίωση του.

Οι πιο συνήθεις χρήσεις είναι σαν αστάρι, κυρίως για καινούργιες επιφάνειες όλων των ειδών σε αραίωση με νερό 1:5.

Ως ενισχυτικό σε τσιμεντοκονιάματα και σοβάδες χωρίς αραίωση.

Ως ενισχυτικό σε στόκους, παρετίνες, κόλλες πλακιδίων σε αραίωση με νερό 1:5 όπου στο διάλυμα προστίθεται η εκάστοτε σκόνη.

Σε χρώματα πλαστικά και ακρυλικά για βελτίωση των αντοχών τους χωρίς αραίωση και έως 8%.

Σε έτοιμους σοβάδες χωρίς αραίωση.

Για μόνωση - αδιαβροχοποίηση επιφανειών όπως σκυρόδεμα, γυψοσανίδες, σοβάς σε αραίωση με νερό έως 1:2.

Κωδικός Τίτλος Μέγεθος Χρώμα Τιμή
10601008 PolyFix A66 Ενισχυτικό Πρόσθετο πολλαπλών εφαρμογών 0.75 lt Transparent - Διάφανο 4.50 €
10601030 PolyFix A66 Ενισχυτικό Πρόσθετο πολλαπλών εφαρμογών 3 lt Transparent - Διάφανο 14.90 €
10601100 PolyFix A66 Ενισχυτικό Πρόσθετο πολλαπλών εφαρμογών 10 lt Transparent - Διάφανο 46.00 €
Αρχεία για κατέβασμα

Name:
Email:
Subject:
Message:
x